CertyfikatProgram "Wiarygodny Przedsiębiorca" jest to programem prowadzonym przez firmę Business Promotion w ramach portalu. Jego głównym celem jest wyróżnienie Wiarygodnych Przedsiębiorstw, które rzetelnie wywiązują się ze swoich zobowiązań. Wyróżniamy firmy, które profesjonalnie i w sposób uczciwy wykonują swoje usługi.
Tytuł Wiarygodnego Przedsiębiorcy jest wystawiany na okres jednego roku kalendarzowego od momentu dokonanania zakupu na jedną z ofert firmy Business Promotion.

W ramach Programu „ Wiarygodny Przedsiębiorca” przyznawany jest tytuł Wiarygodnego Przedsiębiorcy tym firmom, które spełniły następujące warunki:
a) złożyły zamówienie na dowolną z trzech usług na portalu wiarygodnyprzedsiebiorca.pl
b) nie mają negatywnych opinii w Internecie jest to również jeden z warunków o ubieganie się tytuły Wiarygodnego Przedsiębiorcy na kolejny rok.
c) nie posiadają zalełgłości finanswych względem swoich kontrachentów.

Korzyści płynące z tytułu Wiarygodny Przedsiębiorca:
  • certyfikat Wiarygodny Przedsiębiorca jest dodatkowym bardzo istotnym atutem w nawiązywaniu nowych kontaktów biznesowych
  • każdy utytułowany przedsiębiorca otrzyma oryginał certyfikatu potwierdzony pieczęcią firmy, który będzie mógł wykorzystać w celach marketingowych.
  • uzyskanie certyfikatu pomaga w budowaniu pozytywnego wizerunku firmy w oczach klientów, jest to również dowód na uczciwość, rzetelność oraz profesjonalizm przedsiębiorcy.